Oznamy na 12. nedeľu cez rok

Liturgický kalendár:

V utorok je slávnosť narodenia Jána Krstiteľa V piatok je Slávnosť Najsvätetejšieho Srdca Ježišovho. V sobotu je spomienka Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Budúcu nedeľu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.

Program sv. omší počas týždňa:

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Večerná sv. omša je zo sviatku Najsvätejšieho Kritovho tela a Krvi. Po sv. omši malé agape. V piatok bude ku cti k Božského Srdca v kostole dona Bosca o 19:00 eucharistická adorácia. Budeme spolu s talianskou komunitou adorovať Sv. Oltárnu. Po skončení adorácie asi o 20:00 bude sv. omša zo slávnosti Božského srdca Ježišovho. 1. V sobotu je mimoriadna sv. omša. Pretože: Srdečne Vás pozývame na púť do Reichenau, ktorá bude na budúcu sobotu 28. Júna 2014. Sv. omša začne o 17:00. Po sv. omši je malé stretnutie pri občerstvení. 2. Vo štvrtok je športový krúžok. 3. Dnes po svätej omši je posedenie pri káve- ako obvykle v pastoračných priestoroch oproti kostolu. Všetci sme srdečne pozvaní. 4. Na budúcu nedeľu po sv. omši bude stretnutie misijnej rady.