Category: Mimo hlavnej stránky

Mariastein 2019

Slováci zo Švajčiarska sa stretli na jubilejnej 50. púti do Mariastein. Po roku 1968 ostali mnohí naši krajania za hranicami, mnohí to ťažko znášali. Jednou z možností, ako prekonávať túto situáciu, bolo pre veriacich stretávať...

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok 30. mája bude v Zürichu sv. omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána o 9,30 hod v krypte kostola Liebfrauen. Už v predvečer tejto slávnosti (29.5.) bude sv. omša zo slávnosti Nanebovstúpenia v kostole...

zmeny

Prosím všimnite si zmeny, ktoré nastali po presune púte do Mariastein na termín 19.5.2019. V Zürichu bude detská sv. omša 12.5. o 11,30 hod, v Basel bude pravidelná sv. omša 12.5. o 17,30 hod...

Jubilejná 50. púť v Mariastein

Slováci píšu vo Švajčiarsku dejiny! Po päťdesiaty raz sa stretneme na púti, ktorá ide ruka v ruke so začiatkom misie. Preto Vás všetkých pozývam, aby sme si účasťou na púti pripomenuli svoje „švajčiarske“ korene....

Veľkonočné trojdnie v Zürichu

Pozývam všetkých na veľkonočné trojdnie do kostola Liebfrauen (krypta). Na zelený štvrtok sa stretneme o 19,30, na veľký piatok o 15,00 a veľkonočná vigília začína o 21,00 hod spolu s miestnou farnosťou. Veľknočnú nedeľu...

Pôstna duchovná obnova

Podobne ako aj minulé roky, aj v tomto pôstnom období sa uskutočnila duchovná obnova pre slovenskú misiu v Zürichu. V dňoch 5.-7. apríla ju viedol páter Jozef Súkeník OFM Conv, ktorý pôsobí v kláštore...

Oficiálne ustanovenie nového misionára

V nedeľu 31.3.2019 pri sv. omši o 9,30 hod bude oficiálne ustanovený nový misionár pre Slovákov vo Švajčiarsku zo strany Migratio. Ustanovením bol poverený Artur Czastkiewicz, biskupský zmocnenec pre pastoráciu migrantov v Kantone Zürich....

Duchovná obnova v Zürichu

V piatok (5.4.), sobotu (6.4.) v nedeľu (7.4.) príde fr. Jozef Súkeník, OFMConv, aby nás duchovne pripravil na veľkonočné sviatky. Stretneme sa v krypte kostola Liebfrauen v piatok 5.4. o 19,00 hod , úvahu...

Krížová cesta na Üetlibergu

V nedeľu 31.3 2019 sa cestou na Üetliberg pomodlíme krížovú cestu. Stretneme sa o 14,30 hod na parkovisku Uetlibergerstasse 345 (Zürich). Spojmi je to zastávka Albisgüetli električky č. 13, alebo trolejbusu č. 32 Strassenverkehrsamt....