Vírus nás obmedzuje v aktivite, ale môže otvoriť bránu pre Zmysel života

Milí priatelia, už dnes je jasné, že v spoločenstve neoslávime ani veľkonočné sviatky. Dnešným poludním sa pridali všetky biskupstvá k silným opatreniam v boji proti vírusu, a to minimálne do 19. 4. 2020 . Pre mňa, ako kňaza, je to nepredstaviteľné, no vonkajšie okolnosti nám iné nedovoľujú. Máme na výber. Môžeme to ignorovať a hľadať nepriateľa Cirkvi, alebo sa zamyslieť, k čomu nás to vyzýva.

Kedysi nám rozprával Vladimír Jukl, slovenský katolícky aktivista, ako po prepustení z väzenia – bol odsúdený práve pre vieru a desať mesiacov mučený na samotke, celkovo vo väzení strávil viac ako 13 a pol roka – prišiel do kostola a po toľkom utrpení pre vieru zistil, že kostoly sú poloprázdne. Vtedy si on a jeho spoločníci položili otázku, načo toľko trpeli, keď viera v Boha upadá. Rozhodli sa, že vieru z kostolov, na ktoré dohliada štátna moc, nasťahujú do sŕdc (nie, že by v kostoloch pôsobili zlí kňazi, ale veriacim bolo obmedzované sa prejavovať v náboženských aktivitách). Začali s vysokoškolákmi, ktorých v malých skupinkách združovali, aby im zvestovali evanjelium a formovali ich na dospelých kresťanov, ktorí do svojich domovov túto vieru prinesú a opäť raz naplnia kostoly. Po revolúcii Slovensko duchovne z tejto myšlienky žalo úrodu. Preto niekto hrdo povie, že Slovensko je kresťanské, alebo niekto ironicky útočí, že Slováci sú bigotní národ.

My aktuálne máme nepriateľa v podobe vírusu, ktorý nám obmedzuje naše náboženské aktivity. No ruku na srdce, nie je niekedy jednoduchšie ísť na omšu, zorganizovať pobožnosť, zostaviť krížovú cestu, ako odpustiť manželovi, manželke, rodičom, deťom? Ako tráviť čas s blízkymi (mnohí to teraz tak budú prežívať), nevyhovárať sa na množstvo práce a objavovať krásu blízkych? Ako nájsť núdzneho, ktorému môžem pomôcť? Ako sa modliť v rodine, či nájsť si čas na individuálnu modlitbu?

Život, ktorý nám môže pripomínať väzenie, nemá prispieť k prázdnym kostolom v budúcnosti. Tento čas nech je očistou pre život každého jedného z nás, aby sme sa očistili od aktivizmu, fanatizmu, ideologických sklonov a aby sme našli Jeho – bránu k zmyslu: „Ja som cesta, pravda a život“. Už teraz sa ukazuje, že viacerí vzdialení od spoločenstva Cirkvi sa začínajú pýtať, ako je to s tým „Bohom“. Nepremárnime šancu, dať im odpoveď z vlastného vnútra, z vlastnej skúsenosti. Poučiek si už vypočuli dosť. Oni chcú vnímať svedectvo nášho života – Zmyslu života.

Pozývam Vás na modlitbu ruženca každý večer o 20 – tej hodine. Modlime sa v domácnostiach, čítajme sv. Písmo, rozmýšľajme o svojej viere, rozprávajme sa o nej s našimi deťmi. Inokedy na to nie je čas, teraz je čas takmer naordinovaný (pre mnohých). Modlime sa za tých, čo nám budú musieť poslúžiť. Na našej web stránke budem uverejňovať link na prenos sv. omše, ktorú budem slúžiť v stredu večer o 20, 00 hod a v nedeľu dopoludnia o 9,30 hod . A je veľmi pravdepodobné, že takto strávime aj veľkonočné trojdnie – cez médiá. Je možné, že na úvod to budú sprevádzať nejaké technické problémy, verme ale, že ich časom odstránime. Tiež chcem požiadať tých, ktorí chcete pristúpiť k sviatosti zmierenia, aby ste tak urobili priebežne, lebo potom by sme mohli vytvárať zhromaždenia, a to je nežiadúce. Dohodnite si so mnou termín, spovedať budem len v kostole, nie v spovednici a len toho, kto si nasadí rúšku (prosím rešpektujte to, ak sa ja stanem nosičom vírusu, môžem poznačiť viacero rodín práve v čase sviatkov).

Chcem tiež požiadať tých z Vás, ktorí ste sa azda dostali do nejakej núdze, aby ste sa nebáli napísať, či zavolať na misiu. Budeme hľadať riešenie.