Sviatosť zmierenia počas opatrení

Sviatosti sú pre život katolíckej cirkvi niečím neodmysliteľným a zároveň výnimočným. V rôznych, aj kritických situáciách sa kresťania snažili udržiavať sviatostný život a tak si vyprosovať pomoc nie od ľudí, ale od Boha. Teraz sme sa ocitli v úplne novej situácii a čelíme vírusu, o ktorého zákernosti sa len postupne dozvedáme. Je prirodzená obava, že by sme sa mohli či nakaziť, alebo sami stať prenášačmi. Preto aj sviatostný život nadobudol „pôstnu“ podobu.

V podmienkach súčasných opatrení som pripravený Vás v kostole sv. Don Bosca vyspovedať, no v kostole (nie v spovednici, nakoľko ide o malý zle vetraný priestor) a pri dodržaní hygienických opatrení (poprosím Vás o používanie rúšky). Termín si dohodneme telefonicky (číslo je v kontaktoch), alebo mailom.

Pre prípad, že máte obavu zo vzájomného kontaktu, niekoľko poznámok k sviatosti zmierenia:

V Katechizme Katolíckej cirkvi sa v bode 1484 píše:„Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť.“ Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy z morálneho hľadiska je dôležité myslieť na svoje zdravie, ako aj zdravie svojich ostatných bratov a sestier. Ohľadom ľútosti sa Katechizmus vyjadruje takto: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to ‚bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť‘.“ (bod 1451)  Veľmi dôležitým faktom je aj nasledovný bod: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“. Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (bod 1452). Na základe učenia Katolíckej cirkvi vás chcem uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to potrebujeme dovoliť. Ak sa situácia upokojí a sviatosti sa opäť začnú vysluhovať, vtedy mu všetko môžete vyznať. Boh k nám môže vstúpiť a aj vstupuje mnohorakým spôsobom, veľakrát aj pre nás neznámym, či neočakávaným. Chcem vás pozvať, aby ste tieto dni využili pre stíšenie sa v osobnej modlitbe, či v kruhu svojich najbližších v domácnosti a prosili o otvorené srdce a oči pre toto Božie pôsobenie v každej chvíli nášho všedného života.