Author: Misionar

Oznamy na 3. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 3. Nedeľu v cezročnom období. Liturgický kalendár:   V utorok je spomienka sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi....

Kardinál Ján Chryzostom Korec jubiluje

Dňa 22. januára 2014 sa dožíva životného jubilea 90 rokov Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec, najvýznamnejší predstaviteľ aktívneho apoštolského života Cirkvi na Slovensku v podmienkach politického prenasledovania. Jeho Eminencii ctihodnému pánovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi...

Pápež František pri stretnutí s utečencami: Deľme sa s našimi príbehmi i s vierou

Vatikán 20. januára – Súčasťou včerajšej pastoračnej návštevy pápeža Františka v rímskej farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho spravovanej saleziánmi bolo aj stretnutie s približne stovkou utečencov. Po náročnom putovaní najmä z Afriky a Ázie našli...

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH; T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána. Liturgický kalendár: Dnešným sviatkom končí Vianočné obdobie a začína cezročné liturgické obdobie. V podelok je...