Vďaka Márii za Mariastein

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Mariastein2
  • Mariastein1

11. mája 2014 –

Keď sa chceš vrúcne, v tichu a pokoji modliť, choď do Mariasteinu. Wenn du innig, in Stille und Ruhe beten willst, sollst du nach Mariastein gehen.

To je odporúčanie švajčiarskych katolíkov, najmä zo severozápadnej časti krajiny. Mariánska basilica minor poskytuje k tejto meditatívnej modlitbe ideálne, skoro rodinné, intímne prostredie. Slováci žijúci vo Švajčiarsku putovali od samého začiatku emigrácie (1968) do Mariasteinu. Odporúčali sme seba i celý slovenský národ pod ochranu Matky božej. Svedčia o tom dve votívne tabule (obr.1, 2). Prvú z nich inicioval náš prvý slovenský misionár vo Švajčiarsku, legendárny pater Pius Krivý, OP (*1910 +1981). Druhá votívna tabuľa bola realizovaná na podnet nášho druhého slovenského misionára, don Luigiho Ondrejku, SDB (*1931). Tohoročná púť sa začala o 12.30 h, tradičnou procesiou s krížom a zástavou, ktoré niesli krojovane oblečení mladé Slovenky a Slováci. Počas spevu piesne: Celá krásna si Mária, v Tebe škvrny nijakej niet, ktorú väčšina spievala spamäti, sa zaplnili lavice (obr.3). Slávnosť sv. omše uviedol don Pavol Nizner, SDB, terajší misionár Slovákov vo Švajčiarsku. Don František Polák, SDB, náš misionár emeritus, ktorý na púť prišiel zo St.Cyre sur mer (F) predniesol krásnu kázeň. Sv. omšu koncelebrovali don Jozef Bago, SDB – náš verný, starostlivý duchovný v Bazileji a don Antonín Špaček, SDB, český misionár vo Švajčiarsku. Skupina mladých hudobníkov z Zürichu (obr.4) vhodne prispeli modernými hudobnými nástrojami a mládežnickými piesňami ku skrášleniu bohoslužby. Počas celej bohoslužby ľud spieval z celého srdca známe slovenské cirkevné piesne, dobre vediac: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Na organe sprevádzal písajúci týchto riadkov. Po bohoslužbe bol spoločný obed v hoteli Kreuz, s priateľským, krajanským stretnutím v krásnom prostredí a uvoľnenej atmosfére. Všetkým účastníkom a aktérom vyslovujem v mene slovenskej katolíckej misie v Bazileji: Pán Boh zaplať a ochranu Matky Božej.

Jozef Sopko