Týždeň modlitieb mladých za mladých

V týždni od Turíc do 15.6. prebieha celoslovenská, kampaň:
„Týždeň modlitieb mladých za mladých“ pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci so ZKSM.

Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: „Mám ťa v srdci“.

Uistenie, že náš Pán nás má v srdci. Je to uistenie a výzva pre každého z nás. Poď sa modliť za mladých na Slovensku.

Materiál k spoločnej modlitbe ruženca, adorácie a prosby na sv. omše nájdete na stránke: www.t3m.sk

 

Adorácia T3M 2014

Prosby na sv. omšu T3M 2014