Kategória: Všeobecné

0

V zdravom tele, zdravý duch

Dňa 01.02.2014 sa konal stolno-tenisový a stolno-futbalový turnaj. V poradí 3.ročník sa uskutočnil na Talianskej misii v Zürichu. Bojovalo sa o putovné poháre a ďalšie zaujímavé ceny. Účastníci turnaja mali možnosť nielen zažiť pekné športove popoludnie, ale aj vzájomne budovať spoločenstvo Slovákoch v zahraničí. Ďakujeme...

0

Kardinál Ján Chryzostom Korec jubiluje

Dňa 22. januára 2014 sa dožíva životného jubilea 90 rokov Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec, najvýznamnejší predstaviteľ aktívneho apoštolského života Cirkvi na Slovensku v podmienkach politického prenasledovania. Jeho Eminencii ctihodnému pánovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi...