Author: Misionar

Záväzná prihláška na púť do Ríma

Dradí naši veriaci a priatelia, ak máte záujem vo svätom Roku Milosrdenstva o púť do Ríma, prosíme Vás, aby ste späčatili svoj záujem odovzdaním nižšie uvedenej prihlášky a zaplatením zálohy.   Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku...

Mikuláš Zürich 2015

Adventné obdobie je pre nás dospelých radostným obdobím nádeje a očakávania Nášho Spasiteľa. Čo však advent hovorí tým menším? Okrem rôzných symbolov ktoré vymedzujú toto obdobie je pre deti veľkou udalosťou príchod Mikuláša do...

Prihláška na rodinné stretnutie 2016

Milí manželia, veselé rodinky! Srdečne Vás pozývame na tretí ročník Rodinného stretnutia, ktorý sa uskutoční 14.-16. mája 2016. Stretnutie bude o jeden deň dlhšie ako bolo doteraz, aby sme mali viac času na vzájomné...

Hodnota jesene života

Teším sa, keď  sa naša Slovenská katolícka misia vo Švajčiarsku veľmi vzorne stará o rodiny a mládež. Mnoho zaujímavých akcií  sa uskutočnilo v priebehu pôsobenia nášho misionára otca Pavla. Sme svedkami nabitej krypty počas nedeľných svätých...

Detský koncert Smejko a Tanculienka

Máte radi slovenské veselé rytmické pesničky? Prídete si iste na svoje … 14.11.2015 bude v Rheinfeldene koncert pre deti Smejko a Tanculienka. Lístky si môžete zakúpiť na káve po sv. Omšiach: – v Zürichu...

List Svätého Otca Františka, ktorým sa udeľujú odpustky pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva

Ctenému bratovi Mons. Rinovi Fisichellovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie. Blízkosť mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva mi dovoľuje, aby som sa zameral na pár bodov, ktoré sa mi zdajú dôležité, lebo umožnia, aby...

Oznamy na 26. nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na 26. nedeľu v období cez rok.   Liturgický kalendár: V pondelok je ľubovolná spomienka sv. Václava, mučeníka. V utorok...