Oznamy na 6. Nedeľu v cezročnom období. (11.-18.2. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99;

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 6. Nedeľu v cezročnom období.

Liturgický kalendár:

 

V stredu je popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Siedmych zakladateľov Rehole služobníkov Panny Márie.

Budúca nedeľa je 1. Pôstna nedeľa.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Popolcová streda sv. omša o 20:00 v Krypte Liebfrauen. Dopredu vďaka za obohatenie liturgie nášmu spevokolu pôstnymi piesňami. Stretnutie spevokolu býva ½ hodinku pred sv.omšou. Pri sv. omši bude aj tradičné značenie popolom.

Popolcová streda, deň pokánia v celej Cirkvi, je deň prísneho pôstu. Zdržiavaním sa mäsitého pokrmu v tento deň sú viazaní tí, ktorí dovŕšili štrnásty rok života.

Postiť sa (t.j. len raz do sýtosti sa najesť) sú viazaní dospelí od 18. do 60. roku života. Tento pôst sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.

 

  1. Po sv. omši je:

– Spoločná káva, prosím o vyloženie zoznamu a zapísanie sa na služby.

– Katechizmus pre dospelých s Andrejom – Raum C.

 

  1. V piatok je biblicko-mládežnícke stretko na Talianskej misii o 19:00 na tému Pôst, radi vás uvidíme medzi sebou. Stretáme sa pri vrátnici talianskej misie.

 

  1. Vo štvrtok nie je futbalový krúžok, sú prázdniny.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISiA, BRAUERSTRASSE 99; 8004 ZURICH;

T/F: 0041 44 241 50 22

 

 Oznamy na 5. Nedeľu v cezročnom období.

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice.

V utorok je spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov.

V sobotu je spomienka sv. Školastiky, panny.

Budúca nedeľa je 6. Nedeľa v cezročnom období.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej misii- vďaka za oživenie liturgie nášmu spevokolu, ktorý sa niekedy stretá aj ½ hodinku pred sv.omšou.

 

  1. Po sv. omši je:

– Katechizmus pre prvoprijímajúce deti v Raum B.

– Káva vo veľkej sále. (Prosím a ďakujem za zaísanie sa na službu pre spoločenstvo pri výdaji kávy)

 

  1. Štvrtkový futbal podľa Gemeinde Alstetten by mohol byť (Altstetten – koniec prézdnin 4.2.)

 

  1. Mladých pozývame na víkendovú lyžovačku v Beatembergu v dňoch 23.-25.2. Bližšie info na webe.

 

  1. Prijmite srdečné pozvanie na rodinný víkend do Beatembergu 19.-21.5. 2018. Bližšie info na webe. (Neváhajte, už je zaplnených 50% kapacity)

 

  1. Uzatváreme púť do Izraela. Ešte je tu šanca pre oneskoroncov. Aktuálny počet je 31 duší J

 

Vďaka za Vašu peknú účasť na sv. omši na 1. piatok – Hromnice. V Novom roku je vždy program na  prvý piatok: od 18:45 adorácia a 19:30 sv. omša. Povzbudzujem vás nájsť si čas a prísť na Adoráciu a načerpať milosti a duchovnú silu na celý mesiac.

 

Popolcová streda: 14. Február 2018 – sv. omša v Krypte – Liebfrauen, Zürich o 20:00 (nie na Talianskej misii!!)