Author: Richard

Mikuláš v Ženeve

Ani tento rok nezabudol prísť Mikuláš do Ženevy, aby obdaroval deti rôznymi darčekmi. Niektoré deti nabrali odvahu a Mikulášovi aj niečo povedali, zarecitovali alebo zaspievali. Bolo veľmi veselo a zavítali medzi nás aj známi,...

Deň detí v Ženeve

Slovenská svätá omša animovaná naším úžasne šikovným mini zborom  a po nej vydarená  palacinková akcia plná hier pre deti pri príležitosti MDD v Ženeve  vo farnosti St. Julien, Meyrin village. Vďaka všetkým, ktorí sa prihlásili, zapojili...

Tehlička pre Sýriu

Počas pôstneho obdobia sa slovenské deti zo Ženevy a blízkeho okolia zriekali sladkostí, aby mohli ušetrené peniaze poslať deťom do Sýrie. Aj ostatní sa zapojili do tejto pôstnej akcie TEHLIČKA PRE SÝRIU a tak...

Cyklus prednášok o viere a prírodných vedách

Farnosť Liebfrauen pozýva v rámci cyklu prednášok Viera a prírodovedecké poznanie na prednášku Kozmologické fakty a biblická náuka o stvorení. Prednášku spojenú s rozhovorom povedie Dr. theol et Dr. phil. Renold J. Blank, emeritný profesor Pápežskej...

Fašiangová zábava v Ženeve

Po predbežnom prieskume sme zistili, že aj v Ženeve by ľudia radi prišli na Fašiangovú zábavu a keďže väčsina má aj deti, tak sme sa rozhodli urobiť to v rodinnom duchu. Vďaka jednej obetavej...

Kalvarčan v Ženeve

Po 9 rokoch znovu zavítal do Ženevy folklórny súbor Kalvarčan z Košíc. Tentokrát si pripravili program s názvom “Kedz še pšenka želeneje”. Na ich veľmi pekné vystúpenie sa okrem čechov a slovákov prišli pozrieť aj obyvatelia z Meyrinu...

Mikuláš v Ženeve

Tento rok prišiel Mikuláš priamo do kostola. Deti mali pre neho pripravené pesničky, ktoré si nacvičili ešte pred sv. omšou. Niektoré deti mali pre Mikuláša pripravené aj básničky. Po všetkých pesničkách a básničkach im...

Nahrávky z duchovnej obnovy

Milí veriaci a sympatizanti SKM. Keďže viaceré prednášky z pôstnej duchovnej obnovy mnohých povzbudili a oslovili, chceme možnosť vypočuť si ich dať širšej verejnosti.  Tu ich nachádzate pre vaše duchovné obohatenie. AUDIO NAHRÁVKY PÔSTNEJ...