Stretko 22.2

Ahojte Priatelia,

Srdečne Vás pozývame na naše spoločné Stretko, ktoré sa uskutoční v piatok 22.2.2019.

Tentokrát sme pozvaní na návštevu k Richardovi. Za pozvanie veľmi pekne ďakujeme.

Z misie sa bude odchádzať o 19:00 a predpokladaný príchod k Richardovi je 19:40.

Témou najbližšieho Stretka je „Viera vo svetle spoločenských trendov“.

Spoločenské trendy tohto storočia upriamili pozornosť spoločnosti medzi inými aj na:

  1. Konzum a s ním spojený materializmus
  2. Plánovanie rodičovstva
  3. Sociálne siete

Každá z týchto tém je na samostatnú diskusiu, no ako úvod do problematiky vyjadrime svoj názor na spomenuté spoločenské trendy a nájdime paralelu a vedenie v učení Ježiša.

Tešíme sa na každého z Vás!