Category: Všeobecné

Spomienka na zosnulého biskupa Mons. Jána Hirku

J. E. Mons.  Hirka Ján, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup   15.aprila  sa konali v Prešove, v gréckokatolíckom katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa pohrebné obrady za zosnulého Mons. Jána Hirku, gréckokatolíckeho emeritného prešovského biskupa. K Vianociam 2014 som...

Oznamy na 2 Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Druhú veľkonočnú – Nedeľu Božieho milosrdenstva.  Lituugický kalendár: V utorok je sviatok sv. Kataríny sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, Spolupatrónky...

Celosvetové saleziánske športové hry 2014

V týchto dňoch v Bratislave prebieha kampaň PGSI s hlavným headlinom: Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote! Kampaň má zvýšiť povedomie verejnosti o konaní hier a súčasne osloviť Bratislavčanov a širšie a okolie, aby sa prišli pozrieť na tieto hry,...

Oznamy na Veľkonočnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Nedeľu.  Liturgický kalendár:  Veľkonočnou Nedeľou začína Veľkonočná oktáva, ktorá sa celá slávi ako jeden deň Kristovho zmŕtvychvstania....

Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov) Na začiatku: Otče náš, Zdravas’ Mária, Verím v Boha. Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na...

Oznamy na Kvetnú nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22   Oznamy na Kvetnú nedeľu Nedeľu. Liturgický kalendár: “Kvetnou nedeľou” vstupujeme do Veľkého (svätého) Týždňa. Počas Trojdnia ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána prežívame...

Oznamy na 5. pôstnu nedeľu

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH T/F: 0041 44 241 50 22    Oznamy na 5. Pôstnu Nedeľu.   Liturgický kalendár: V piatok je spomienka sv. Stanislava, biskupa a mučeníka Budúca nedeľa je 6....

Ako prebehla Krížová cesta na Uetliberg?

 Dňa 30.3.2014 sa za sprievodu krásneho slnečného počasia konala krížová cesta na Uetliberg. Stretnutie zúčastnených bolo na parkovisku nad konečnou zastávkou električky č.13- Albisgütli o 14:30 hod. Zúčastnilo sa približne 30 ľudí rôznej vekovej kategórie, čo nás veľmi...

Zaostrené na rodiny…prihláška

Prihláška vo forméte pdf tu!Prihlaska.stretnutie rodin Slovenská Katolícka Misia, Brauerstrasse 99; 8004 Zürich T/F: 044 241 50 22, www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch  Zaostrené na rodiny…….  PRIHLÁŠKA NA RODINNÉ STRETNUTIE 21. – 22. JÚNA 2014  Miesto konania: Zentrum Eckstein, Langgasse...