Kategória: Všeobecné

0

Novoročný vinš

Smutným šťastíčko, chorým zdravíčko, chudobným nikdy hrnce prázdne, rodičom zas deti šťastné; slepým svetlo, zamrznutým teplo a deťom rodičovskú náruč otvorenú vrelo. Požehnaný a pokojný Boží rok 2014!  

0

Slovenské sväté omše Basel

Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci v kostole Allerheiligen na Neubadstrasse 95 o 17:30. Raz do mesiaca sa koná aj základná katechéza pre deti. 22.12. 2013  17:30 25.12. 2013  17:30 12.01. 2014  17:30 26.01. 2014  17:30 09.02. 2014...

0

Slovenské sv. omše Bern

Každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci v kostole Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6, Bern. Sväté omše sú o 17:30. Po sv. omši je vždy posedenie v spoločenskej miestnosti. 26.12. 2013  17:30 28.12. 2013  17:30 11.01. 2014  17:30 25.01. 2014...