Adventná duchovná obnova v Zurichu

 • dsc_3842
 • dsc_3843
 • dsc_3846
 • dsc_3848
 • dsc_3849
 • dsc_3850
 • dsc_3851
 • dsc_3856
 • dsc_3857
 • dsc_3863
 • dsc_3865
 • dsc_3866
 • dsc_3867
 • dsc_3872
 • dsc_3874
 • dsc_3875
 • dsc_3886
 • dsc_3889
 • dsc_3890
 • dsc_3891
 • dsc_3896
 • dsc_3903
 • dsc_3904
 • dsc_3910
 • dsc_3917

Adventná duchovná obnova v Zurichu

Adventné obdobie nám vytvára priestor, aby sme sa pripravovali na príchod nášho Spasiteľa. Je časom kedy sa veriaci duchovne schádzajú, aby načerpali z prameňov Božej lásky a pripravili sa na Vianoce. Takúto možnosť mali aj veriaci SKM v Zurichu keď v dňoch 9. – 11. decembra prichádzali na Adventnú duchovnú obnovu. Kazateľom bol ThLic. PaedDr. Anton Pariľák PhD a na DO ho sprevádzali misijní dobrovoľníci Tatiana, Ján a Peter, ktorí prišli z Koinonii Jána Krstiteľa z Prešova.

Počas prvého stretnutia sa otec Anton prihovoril v prednáške na tému – Boh, Otec, ktorí ťa miluje – tu poukázal na silu a veľkosť Boha, na jeho pomoc, ochranu a obetu. Nasledovali svedectva Tatiany, Jána a Petra, ich vyznania, ako Boh zasiahol ich životy. Veriaci sa spoločne modlili za uzdravenia a osobné potreby.

V sobotu nasledovala téma – Otec, ktorý odpúšťa a učí milovať. A tu sa prítomní uistili o skutočnosti, aké dôležité je odpúšťať všetkým, ktorý nám akýmkoľvek spôsobom ublížili alebo urazili. Je potrebné odpustiť vždy, stále a každému. Až vtedy ucítime silu Božieho milosrdenstva. Až vtedy nájde kresťan pokoj v svojej duši a vo svojom živote, ak bude odpúšťať.

Nedeľňajšie stretnutie bolo prezentované O Otcovi, ktorý nás vysiela milovať. Tu nás otec Anton vyzval, aby sme pod Božou ochranou, pod záštitou Boha boli misionármi daru Božej lásky, aby sme odpúšťali a svoju dobrotu ďalej presúvali ľuďom, ktorí potrebujú školu odpúšťania.

Celá duchovná obnova bola spestrená krásnym a vrúcnym spevom, modlitbami, adoráciou, sv. spoveďou, sv. omšami a záver bol pri spoločnom nedeľňajšom obede.

Vyznania našich veriacich:

DO mi dala veľký duchovný zážitok, ukázala mi cestu a nové možnosti. Práve v tomto adventnom čase, kedy máme otvoriť srdcia svojím rodinám a okoliu, podať pomocnú ruku či povzbudiť pekným slovom. Pán nám hovorí, že je s nami stále, nielen v tomto predvianočnom čase. Boh na nás nezabúda, ale nás učí kráčať po správnej ceste a správnym smerom – a práve v tomto ma uistila duchovná obnova.“

V. S.

Každá DO je veľkým darom pre náš duchovný život. Počas nej som sa zamyslel nad veľkosťou Božej lásky, nad darom Božieho odpustenia, ktoré nás vyzýva tiež k odozve odpúšťať, tak ako aj nás náš Nebeský otec učí v modlitbe Otčenáš. Uistil som sa v tom, že musíme byť všetci misionármi Božej lásky, milosrdenstva a odpúšťania a odovzdávať tieto dary ďalej, aby sme narastali vo viere.“

Anton Š.

V čase Adventu stále prichádzam na DO, pretože tento čas mi prináša pokoj a pohodu pred blížiacimi sa Vianocami. Táto obnova bola pre mňa výnimočná. Nikdy som si neuvedomila, aký pokoj človek môže dosiahnuť v srdci, keď pochopí v silu odpustenia. Dôležité pre mňa bolo celé modlenie a poďakovanie sa Bohu za všetko čo mi dal. Najväčší pokoj som pocítila počas adorácie. “

B. E.