Author: Misionar

ZH: voľby do misijnej rady

Na poslednom stretnutí misijnej rady v ZH sa dohodlo: Prvé tri júnové nedele sa budú v Zürichu konať voľby do misijnej rady. Nová misijná rada bude pozostávať zo šiestich členov a misionára. Päť členov...

Basel – sv. omše v júni

V Bazileji bude najbližšia sv. omša 19. júna (počas prvého víkendu sa koná stretnutie rodín v Beatenbergu – preto sv. omša v Bazileji nebude). Nakoľko táto sv. omša je po slávnosti Kristovho Tela a...

Pani prezidentka navštívila krajanov na misii

V piatok 20. mája poctila krajanov na Slovenskej katolíckej misii svojou návštevou pani prezidentka Zuzana Čaputová. V spolupráci Veľvyslanectva SR, miestnej farnosti a SKM sa zorganizovalo milé stretnutie, pri ktorom pani prezidentka celkom neformálne...

Tradičná púť Mariastein + fotky

V nedeľu 15. mája sa Slováci z rôznych kantónov stretli na 52. púti v Mariastein. Hlavný celebrant bol dominikán Inocent Szaniszló. Koncelebrovali p. Ludwig Ziegerer z kláštora Mariastein, český misionár Antonín Špaček a slovenský...

Púť Mariastein – 15.5.2022

V nedeľu 15. mája sa stretneme na púti v Mariastein, sv. omša začína 12:30 hod, sprievod budeme zoraďovať o 12:15 hod (za priaznivého počasia pred bazilikou) . V túto nedeľu nebudú sv. omše v...

Stretnutie s domovinou

V piatok 20. mája v čase 14:30 – 15:30 hod navštívi Slovákov na „našej“ pôde (v spoločenskej sále kostola Liebfrauen v Zürichu, kde sa stretávame po sv. omšiach) vysoko postavená predstaviteľka nášho štátu. Je...