Bern – zmena sv. omša

Najbližšie bude sv. omša v Berne 7. októbra (v obvyklom čase 17:30 hod) , ďalší týždeň (14.10.) sa sv. omša ruší.