Púť v Einsiedeln

8. septembra sa za nie prívetivého počasia stretli Slováci na svojej tradičnej púti. Svätej omši predsedal biskup Jozef Haľko. Ešte pred sv. omšou sa stretol so slovenským biskupom Dávidom Tencerom (tiež v minulosti predsedal pútnickej sv. omši v Einsiedeln), ktorý v tom čase bol v Einsiedeln na stretnutí nordickej biskupskej konferencie. Na úvod sv. omše nás pozdravil a privítal opát Urban. Počas púte prijali sviatosť birmovania štyria mladí ľudia, homília smerovala k povzbudeniu birmovancov, aby sa nehanbili za svoje vierovyznanie. Účasťou nás potešili aj naši slovenskí kňazi pôsobiaci vo Švajčiarsku, Štefan Haulík a Martin Michaliček. Po sv. omši sa mnohí stretli na stretnutí a obede. Budúci rok bude výročná púť, kedže bude sláviť svoju polstoročnicu. Verím, že si nik z nás túto príležitosť nenechá ujsť – putovať budeme 6. septembra 2020.