Program p. biskupa Haľka vo Švajčiarsku

Pán biskup začne svoju návštevu v piatok 6. septembra prvopiatkovou sv. omšou v Liebfrauen v Zurichu o 19,30. Od 18,45 bude vystavená sviatosť oltárna. Bude možnosť sviatosti zmierenia. Po sv. omši a krátkej adorácii bude možnosť dialógu, prípadne p. biskup prednesie krátke zamyslenie.

V sobotu 7. septembra dopoludnia navštívi p. Zelenaya vo Winterthur a popoludní o 16,30 bude mať sv. omšu a následne stretnutie s krajanmi v Lausanne. Pozvaní ste všetci.

V nedeľu predsedá slávnostnej sv. omši k Sedembolestnej v Einsiedeln, udelí sviatosť birmovania a po spoločnom pohostení ešte v ten večer odletí na Slovensko.