Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

V stredu 14. augusta, v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, oslávime túto udalosť sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca (Talianska misia) o 20,00 hod. Pred sv. omšou a počas nej možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.