Spoločná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda

Pozývam Vás spolu s českým misionárom, donom Antonínom, na spoločnú sv. omšu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda do kostola Liebfrauen v Zürichu. Bude v piatok 5.7. o 19,30 hod. Prvopiatková pobožnosť bude od 18,45 , približne o 19,10 sa pomodlíme litánie a bude požehnanie so sviatosťou. Po sv. omši sa môžeme stretnúť na posedení v neďalekej pizzerii.