Rodinný víkend

Predĺžený turíčny víkend bol príležitosťou aj pre rodiny s deťmi. Počas pobytu v Saint Jean de Sixt (vo Francúzsku) sa rodičia venovali otázkam manželstva za pomoci manželov Ďuratných zo Slovenska, ktorí sa venujú formácii rodín. Deti sa zasa mohli vďaka animátorom ponoriť do Narnie – hre prebiehajúcej počas celého pobytu. Súčasťou stretnutia bol aj duchovný program. Na podujatí sa mohli stretnúť rodiny z východu i západu Švajčiarska.