Duchovná obnova mladých

Počas predĺženého turíčneho víkendu sa stretli mladí na duchovnej obnove vo Flüeli-Ranft pod vedením saleziána dona Pavla Dzivého na tému „Život pod vládou Kristovou“.