Prvé sväté prijímanie v Zürichu

V nedeľu 16. júna deväť detí po prvý raz prijalo Eucharistiu pri svätej omši v kostole Liebfrauen. Po príprave, za ktorú ďakujeme Lenke a Lucii, sme sa mohli stretnúť na milej slávnosti, ktorú doprevádzali nielen príbuzní detí, ale aj speváci. Prajme týmto deťom, aby ich pristupovanie k sviatosti oltárnej bolo dlhodobo vzorom aj pre nás.