Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok 30. mája bude v Zürichu sv. omša na slávnosť Nanebovstúpenia Pána o 9,30 hod v krypte kostola Liebfrauen. Už v predvečer tejto slávnosti (29.5.) bude sv. omša zo slávnosti Nanebovstúpenia v kostole sv. Jána Bosca o 20,00 hod .

Homília v stredu (29.5.) bude pokračovaním cyklu kázní na tému Modlitba a sebapoznanie.