zmeny

Prosím všimnite si zmeny, ktoré nastali po presune púte do Mariastein na termín 19.5.2019.

V Zürichu bude detská sv. omša 12.5. o 11,30 hod, v Basel bude pravidelná sv. omša 12.5. o 17,30 hod .

Počas víkendu 18.5./19.5. bude sv. omše v Lausanne a v Ženeve celebrovať o. Samuel. Napriek tomu, vzhľadom na skutočnosť, že ide o jubilejnú púť, pozývam čím viacerých na púť do Mariastein.