Jubilejná 50. púť v Mariastein

Slováci píšu vo Švajčiarsku dejiny! Po päťdesiaty raz sa stretneme na púti, ktorá ide ruka v ruke so začiatkom misie. Preto Vás všetkých pozývam, aby sme si účasťou na púti pripomenuli svoje „švajčiarske“ korene. Zvlášť svedkov tej doby by som poprosil, keby sa mohli zúčastniť.

Nakoľko ide o jubilejnú púť, záštitu nad podujatím prevzala J.E. Andrea Elschek Matisová, veľvyslankyňa SR vo Švajčiarsku. Slávnostnej sv. omši bude predsedať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Účasť prisľúbili aj švajčiarski duchovní, ktorí našej misii v priebehu tých rokov stáli po boku. Preto niektoré časti sv. omše budú v nemčine a Otče náš sa pomodlíme v latinčine.

Púť sa koná 19. mája 2019 (pozor termín bol zmenený!) o 12,30 hod . Od 12,00 hod bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. Po obradoch a príhovoroch v bazilike je možnosť obeda v neďalekej reštaurácii, jednotné menu je rezervované v hodnote 25 CHF.