Veľkonočné trojdnie v Zürichu

Pozývam všetkých na veľkonočné trojdnie do kostola Liebfrauen (krypta). Na zelený štvrtok sa stretneme o 19,30, na veľký piatok o 15,00 a veľkonočná vigília začína o 21,00 hod spolu s miestnou farnosťou.

Veľknočnú nedeľu budem sláviť v Zürichu o 9,30 a v Ženeve o 16,30 hod .