Oficiálne ustanovenie nového misionára

V nedeľu 31.3.2019 pri sv. omši o 9,30 hod bude oficiálne ustanovený nový misionár pre Slovákov vo Švajčiarsku zo strany Migratio. Ustanovením bol poverený Artur Czastkiewicz, biskupský zmocnenec pre pastoráciu migrantov v Kantone Zürich. Po sv. omši sa stretne s veriacimi pri káve, zároveň sa chce stretnúť s misijnou radou.