Spovedanie + Adventná duchovná obnova 14. – 16. december 2018

Téma:         Viera a vernosť – piliere rodiny a spoločenstva

Kazateľ:      ThLic Anton Pariľák PhD

Krypta- Liebfrauenkirche, Zürich

+

++

Piatok 14. december 2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

19.00   1. Téma: Viera, ktorá tvorí a premieňa

             (večer pre mladých)

+ Možnosť predvianočnej sv. spovede do 21:00

20:00   modlitby chvál a prosieb

21.00   Svätá omša s príhovorom

+

++

Sobota 15. december 2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

17.00   2. Téma: Vernosť, ktorá udržiava a uzdravuje

      + Možnosť  predvianočnej sv. spovede do 19:00

18:00   moderovaná Eucharistická adorácia

19.30   Svätá omša s príhovorom

+

++

Nedeľa 16. december 2017, Krypta – Liebfrauen Kirche

8.45     Možnosť sv. spovede

9.30     Svätá omša so záverečným príhovorom