Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok (18.11. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

 

 

Oznamy na 33. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V stredu je spomienka Obetovanie Panny Márie.

Vo štvrtok je spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice.

V sobotu je spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov.

Budúca nedeľa je 34. nedeľa v období cez rok, slávnosť Krista Kráľa.

 

Dnes po sv. omši je:

 

  • Príprava prvoprijímajúcich detí v Raum B
  • Posedenie pri káve
  • Krst Júlii Márii Ciccarese

 

V stredu bude sv. omša o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodimu pred sv. omšou.

 

Vo štvrtok bude športový krúžok.

 

Diskusno-biblické stretko bude v piatok o 19:00 na Talianskej misii s názvom: Keď sa zdá, že Boh spí…

 

Deti, ktoré sa chcú zúčastniť stretnutia so sv. Mikulášom na detskej sv. omši 9.12. nech rodičia nahlásia vyplnením prihlášky u Zuzky Cvengrošovej a Evky Bačovčinovej. Nácvik Mikulášskych piesní bude na 1. adventnú nedeľu po sv. omši. Do nedele Krista Kráľa je možnosť nahlásiť sa. Pripomínam deťom Mikulášku aktivitu– nakresliť obraz, maľbu, sochu pre kostol sv. Juraja v Lipovciach, ktorý potrebuje rekonštrukciu a sanáciu fresiek.

Dnes pápež František organizuje v aule Pavla VI. obed pre chudobných. My si spojíme  „Svetový deň chudobných“ s mikulášskou zbierkou 9.12. a podporíme farnosť Lipovce pri rekonštrukcii ich kostola.

 

Pri modlitebných knižkách nájdete nové adventné číslo Misijného informátora. Prispievateľom ďakujeme za spoluprácu a všetkým prajeme chutné čítanie.

 

Pri modlitebných knižkách nájdete darček k Mikulášovi – knižku Každý deň s Božím slovom, len za 5,- CHF

 

Do budúcnosti:

  • Pri modlitebných knižkách je plágát s programom DUCHOVNEJ OBNOVY 14.-16. Decembra 2018. Kazateľ- dp. Anton Pariľák. Témou duchovnej obnovy bude Viera a vernosť – piliere rodiny a spoločenstva.

 

  • Oznam pre manželov a rodiny:

Manželia a rodiny sa v rámci prípravy na Vianoce chcú modliť pobožnosť „Hľadanie príbytku pre Ježiška“. Kto by sa chcel zapojiť do modlitieb pri putovaní Ikony sv. Rodiny, nech sa nahlási u Lucii Pitoňákovej. Info v MI.

 

  • Adventné- predvianočné stretnutie s krátkym kultúrnym vstupom a kapustnicou bude 16. decembra 2018. Záujemcovia o kapustnicu nech sa zahlásia pri káve u Hely Sedláčkovej.

 

  • decembra 2018 (Sobota) o 20:00 sa v Liebfraen Kirche uskutoční barokový koncert. Interpretovaná bude „VIANOČNÁ OMŠA“ od skladateľa Marc Antoin Charpentier. Vystúpi i Choralschola – Liebfrauen. Výťažok z podujatia pôjde na dobročinné účely. Bližšie info na v časopise Fórum alebo na výveske kostola Liebfrauen.

 

 

Ženeva:        Mikuláš – zapísanie sa u……………….. . Exprvoprijímajúce deti dostáva za úlohu zmobilizovať zbor a ostatné deti ku sv. Mikulášovi. Pred budúcou sv. omšu odporúčam nácvik aspoň 2 piesní, aby sme v hanbe nezostali …

 

 

 

 

Môže sa vám páčiť aj...