Oznamy na 2. nedeľu po Narodení Pána (6.1. 2019-Zjavenie Pána)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 2. Nedeľu po Narodení Pána.

 

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je ľubovoľná spomienka sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza.

Budúca nedeľa je 3. Nedeľa po narodení Pána- Krst Krista Pána a záver Vianočného obdobia.

Na budúcu nedeľu budú 2 sv. omše, pravidelná o 9:30 a detská sv. omša o 11:30.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

 

V stredu bude sv. omša o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Nácvik spevu je ½ hodimu pred sv. omšou. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať za pomoc a hudobné doprovody počas vianočných sviatkov.

 

Ďalšie oznamy:

 

  1. Vo štvrtok nebude futbalový krúžok.

 

  1. Pri východe z kostola si ešte môžete vziať obálky s Trojkráľovským požehnaním domu. Nech Vám poslúžia pri posväcovaní vaších príbytkov, aby sa stali miestom oslavy Boha. V prípade záujmu môžete poprosiť i o posvätenie príbytku kňazom a nahlásiť sa na SKM.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99;

8004 ZÜRICH, T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 1. Nedeľu po Narodení Pána.

 

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. pápeža Silvestra I.

V utorok je slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový Rok, prikázaný sviatok.

V stredu je spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi.

Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš.

Vo piatok je prvý piatok v mesiaci.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci.

Budúca nedeľa je 2. Nedeľa vo vianočnom období- slávnosť Zjavenie Pána- Traja králi..

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

V pondelok o 19:00 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka v Krypte- Liebfrauen. Kto sa zúčastní pri verejnej ďakovnej pobožnosti na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 

V utorok o 9:30 je zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Je to začiatok Nového kalendárneho roka. Účasťou na speve Príď, Duchu svätý tvorivý  možno tiež získať úplné odpustky.

 

V piatok je prvý piatok v mesiaci január. Od 18:45 bude Adorácia + sv. spovede. Sv. omša začne v Krypte Liebfrauen o 19:30.

 

V sobotu je prvá sobota v mesiaci (5.1.). Pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie na Mariánske večeradlo na Taliansku misii. Začne o 10:00 kostole dona Bosca.

 

Na budúcu nedeľu je slávnosť Zjavenia Pána- 3 Králi. Podľa tradície posvätím i trojkráľovskú vodu. V prípade záujmu si prineste fľaštičky na svätenú vodu. Nech Vám trojkráľovská voda poslúži pri posväcovaní vaších príbytkov, aby sa stali miestom oslavy Boha.

6.1. býva trojkráľovská zbierka na obnovu miestnych kláštorov a kaplniek – Inlädische mission.

 

 

Ďalšie oznamy:

  1. Káva, ani krúžky počas prázdnin nie sú.
  2. Srdečná vďaka za milodary na Kliniku – KinderhilfeBethlehem. Pri vianočných omšiach sa vyzbieralo 1090 CHF a 48,20 €. Spolu sme zaslali sumu 1145,50 CHf.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

Oznamy na 4. Adventnú nedeľu.

 

Liturgický kalendár:

 

V utorok je slávnosť Narodenia Pána, prikázaný sviatok. Po Veľkej Noci sú Vianoce najstarším kresťanským sviatkom a slávia sa tzv. Vianočnou oktávou. To znamená 8 dní si pripomíname v liturgii túto udalosť a recitujeme slávnostné “Glória”. Prvými Vešperami začína Vianočné liturgické obdobie.

V stredu je sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka.

Budúca nedeľa je 1. Nedeľa po narodení Pána- Sviatok Svätej rodiny.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

– V podelok na štedrý deň sú sv. omše omše:

1.) o 16:00 Vigílna sv. omša pre rodiny z Narodenia Pána v hornom kostole Liebfrauen.

2.) o 22:00 Polnočná sv. omša v Krypte kostola Liebfrauen. (Nie ako je vo Fóre)

 

– V utorok je sv. omša o 9:30 zo slávnosti Narodenia Pána.

– Vo stredu je sv. omša o 9:30 sv. omša na sviatok sv. Štefana, prvomučeníka. Stredu večer sv. omša nie je.

– V nedeľu je sv. omša o 9:30, zo sviatku Svätej rodiny. Pri tejto sv. omši si manželia obnovia manželské sľuby.

 

Ďalšie oznamy:

 

  1. Srdečná vďaka za predvianočné spestrenie po minulotýždňovej sv. omši za spev i obetavosť pri kapustnici. Nech Pán odmení všetkých zúčastnených hojným požehnaním.

 

  1. Vo štvrtok nebude športový krúžok.

 

  1. Srdečná vďaka všetkým, ktorý sa obetovali a zapojili do zdarného priebehu duchovnej obnovy. Pri minulotýždňovej omši sa vyzbieralo 888 CHF a 40,20 €. Na cestu a ďaľšiu službu sme prispeli o. Antonovi a komunite Jána Krstiteľa sumou 1000 CHf.

 

  1. Pri modlitebných knižkách môžete ná nástenke nájsť potvrdenia a poďakovania za milodary.

 

  1. Misijný informator– s vianočným programom sv. omší nájdete tiež pri modlitebných knížkach. Prosím, zoberte ho aj vaším známym a susedom.