50-násobná vďačnosť krajanov Panne Márii na národnej púti Slovákov v Einsiedeln

Tradične aj v tomto roku naši veriaci krajania žijúci vo Švajčiarsku putovali dňa          2. septembra 2018 do Eisiedeln, aby si uctili Sedembolestnú Pannu Máriu – Patrónku Slovenska. Osobitne významnou udalosťou bola táto púť pre skôr narodených, ktorí prišli poďakovať Bohu a Božej matke Márii za 50. rokov ochrany. Presne pred 50 rokmi sa práve Švajčiarsko stalo ich druhou domovinou.

Svätú omšu celebroval J. E. Mons. František Rábek – vojenský ordinár. Otec biskup v homílií vyzdvihol úlohu našej Nebeskej Matky, ktorá nás objíma v každej ťažkosti a vyzdvihol aj úlohu matky v každej rodine. „Matka ma kresťansky vychovať svoje dieťa pre spoločnosť a cirkevné spoločensto a keď dieťa dospeje, pustiť ho pripravené do života, pripravené pre Cirkev a pre kresťanský život. Úloha matky sa zvláda ľahšie, ak svoje dieťa vychováva vo viere.“

Počas slávnostnej sv. omše prijala sviatosť krstu dospelá katechumenka Michaela a následne spolu s ostatnými dospelými Luciou, Tomášom a Jánom pristúpili ku sviatosti birmovania. Otec biskup im pripomenul, aká je dôležitosť viery a vytrvalosti mladých generácií v zverenom dare kresťanského života.

Veľká vďaka patrí všetkým krajanom, ktorý túto slávnosť skrášlili odetí do slovenských ľudových krojov z rôznych kútov našej vlasti, detskému a mládežnickému zboru, ale aj všetkým tým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do našej slávnosti. V závere púte sa veriaci spolu stretli pri chutnom obede a posedení v blízkej reštaurácií.