Jesenný výlet rodín 22.9. 2018

Milé rodiny,

dlho avizovaný jesenný „Ausflug“ sa uskutoční v jednoduchej forme. A to v podobe výjazdu, stretnutia a opekania nad Spreitenbachom.
Je to rovnaké miesto, kde býva krížová cesta. Tešíme sa na vás, že si pripravíte nejaké prekvapenia v podobe:
– včasnejšieho rezervovania „Grillplazu“?
– nejaká hra pre deti? (hľadanie pokladu?)
– nejaká jednoduchšia modlitba, pieseň na gitare alebo symbolická aktivita?
info:
Zráz o 11:30 na parkovisku
Stretnutie účastníkov je v Spreitenbachu na konci Heiterbergstrasse – až po dopravnú značku Zákaz vjazdu.