MILUJETE SVOJE DETI A RODINY? NEPODCEŇUJME TÚTO SKUTOČNOSŤ …

Milí moji priatelia i známi!

Včera keď mi môj syn priniesol domov „Súhlas so spracovaním osobných údajov,ktoré bolo potrebné podpísať“, zamrazil ma pohľad na riadok kde sa bolo treba podpísať – namiesto matka a otec tam stálo – rodič 1, rodič 2… A je to tu!!! 
S hrôzou som si spomenula na všetky tie varovania a upozornenia týkajúce sa ohrozenia našich detí, našich rodín…  veľmi dôkladne a dômyselne naplánované Zlo sa začína šíriť.
NEPODCEŇUJME TÚTO SKUTOČNOSŤ A UROBME VŠETKO ČO JE V NAŠICH SILÁCH… 

Touto cestou chcem Vám dať do pozornosti naozaj veľmi vážnu vec, ktorá sa potajme, ale s istotou šíri – idea Istanbulského dohovoru. 
Vo svojom okolí sa často stretávam s tým, že ľudia ani netušia o čo ide, resp. sú zavádzaní a žijú vo veľkom omyle …
MILUJETE SVOJE DETI A RODINY?
Nepochybujem, že ich milujete z celého srdca, z celého bytia a, že by ste nikdy a nikomu nedovolili ublížiť im, bránili by ste ich vlastnými životmi.
Ale ak nebudeme správne informovaní a nebudeme vedieť čo nám hrozí, tento svet prejde ďalšou  TRAGÉDIOU, ktorej následky sú nedozierné… 
Paradoxom je , že všetko čo nám, našim rodinám , našej krajine i celému svetu hrozí je tak ABSURDNÉ, že práve preto mnohí nevenujú tejto záležitosti dostatok času a ukončia to mávnutím ruky
PROSÍM, PROSÍM, PROSÍM najdite si  aspoň cca 30 min. čas na vypočutie veľmi jasných- jednoducho, ale pravdivo podaných informácií – aby ste sa mohli zorientovať a poznali PRAVDU. A potom sa rozhodnúť…
Vypočujte si to čo sa už deje vo svete, kde otvorili bránu LGBTI i celej totálnej nezmyselnej ideológii… 
O celej problematike sa začína hovoriť v 20,40 min. do cca 59 min. ( samozrejme, že je prospešné, ak si to vypočujete do konca).
Ak budete mať viac otázok, prosím hľadajte, pýtajte sa, skúmajte… len nezostaňte nečinní a bez záujmu, aby sme raz nemuseli plakať nad sebou samými, že sme nič neurobili.
Viem, že sa ľudia pravidelne modlia na tento úmysel a istým spôsobom za zázrak a ochranu pred touto hrôzou. 
Ak sa chceš pridať a dať svetu vedieť, že s tým nesúhlasíš, jedna z foriem je modlitbový pochod  našim mestom každý piatok po večernej svätej omši (kostol sv.Mikuláša, sv.omša o 18hod). 
(Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria Vám! Mt7,7  Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Jn11,22)
Prosím ak uznáte za vhodné, šírte Pravdu ďalej…
Ďakujem.

Henrieta Háberová

Môže sa vám páčiť aj...