Oznamy na Siedmu veľkonočnú nedeľu (13.5. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na siedmu veľkonočnú nedeľu.

 

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je sviatok sv. Mateja, apoštola.

V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

 

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Nácvik piesní je ½ hodinku pred sv. omšou. Po sv. omši vás pozývam na modlitbu Loretánskych litánií. Po sv. omši je malé agapé ako obvykle.

 

  1. Dnes nie je aj posedenie pri káve.

 

  1. Vo štvrtok je športový krúžok.

 

  1. Budúci víkend bude stretnutie slovenských rodín v Beatembergu. Spomeňte si na nás v modlitbe, nech všetko dobre dopadne.

 

  1. Združenie Slovákov vo Švajčiarsku pozýva všetky deti a ich rodičov na Športový deň detí, ktorý sa uskutoční 2. júna 2018 v Zürichu-Oerlikon. Bližšie info nájdete na letákoch a na web. stránke združenia.

 

  1. Srdečne Vám v predstihu avizujem a pozývame Vás na púť do Reichenau, ktorá bude toho roku, v sobotu 30. Júna 2018 o 17:00.

 

  1. Všetkým mamičkám vyprosujeme a prajeme ku ich sviatku hojnosť Božích milostí a hojnosť lásky na rozdávanie pre ich rodiny.

 

  1. Vďaka ja za povzbudivé slová kapitánovi v zálohe a služobnému diakonovi svätej Cirkvi Jozefovi Bernadičovi. Nech ťa Pán požejhnáva v tvojej záslužnej činnosti a poslaní …

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na šiestu veľkonočnú nedeľu. Dnes si môžeme spomenúť aj na sv. Dominika Sávia, patróna miništrantov. (6. máj)

Liturgický kalendár:

 

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána.

V piatok je ľubovoľná spomienka bl. Sáry Salkáziovej, panny a mučenice; v tento deň začína Novéna k Duchu Svätému.

V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Pankráca, mučeníka.

Budúca nedeľa je siedma veľkonočná nedeľa.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Večerná sv. omša je vigílna s platnosťou z Nanebovstúpenia Pána.

Vo štvrtok bude sv. omša o 9:30 v Krypte zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána.

 

  1. Dnes po svätej omši je:

– Katechizmus prvoprijímajúcich detí (Opakovanie- spoveď)

– Katechéza dospelých s Andrejom (10. Božích prikázaní)

– posedenie pri káve ako obvykle v pastoračných priestoroch oproti kostolu, vo        veľkej sále.

– dnes je aj detská sv. omša o 11:30

 

  1. Na budúcu nedeľu je májová púť do Mariastein, kde ste srdečne pozvaní. Odchádzať sa bude hneď po ZH omši 9:30, pravdepodobne nebude Káva.

Možnosť spovedania sa bude už od 11:30. Kto má záujem ešte o kroje obráťte sa na p. Zelenaya ešte dnes.

 

  1. Vo štvrtok nie je športový krúžok – je štátny sviatok.

 

  1. Biblické stretko bude v piatok so zrazom o 19:00 na Talianskej misii. Potom sa necháme viesť Božím duchom a presunieme sa do Zugu. Prosím o potvrdenie účasti, aby sme sa vošli do auta.

 

  1. Mesiac máj je v kresťanskom povedomí odpradávna spojený s úctou k nebeskej Matke, Panne Márii. Konajú sa májové pobožnosti, litánie i púte- nezabudnime si nájsť čas na májové litánia, či inú formu modlitby.

 

 

Modlitba
Svätý Dominik Savio, 
pomôž nám spoznať Božiu lásku, 
aby sme našli silu žiť úplne pre Ježiša 
a zanechať hriech. Daj, aby sme sa 
s pomocou Panny Márie naučili 
plniť si svoje povinnosti, trpezlivo 
zušľachťovať svoju povahu 
a odvážne sa angažovať pre dobro 
druhých. Nech takto objavíme spolu 
s tebou pravú radosť a staneme sa 
šťastnými tu i vo večnosti. Amen.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99;

8004 ZÜRICH, T/F: 0041 44 241 50 22

 

 Oznamy na Piatu veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár:

V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Jozefa, robotníka.

V stredu je spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Vo štvrtok je sv. Filipa a Jakuba, apoštolov.

V piatok je prvý piatok v mesiaci.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci- mariánska sobota.

Budúca nedeľa je šiesta veľkonočná nedeľa.

 

Program sv. omší:

 

V stredu je sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. (Úmysel: za + Imrich Valach a Vilma Šrámková)

 

V piatok je prvý piatok a program je ako obvykle v Krypte:

18:45 Tichá a osobná adorácia (počas adorácie spovedanie)

19:30 SVÄTÁ OMŠA a v jej závere prvopiatková pobožnosť (litánie + modlitba)

 

V sobotu (prvá v mesiaci o 10:00) sa ružencová skupina  stretá na modlitbu ruženca pri Mariánskom večeradle. Začína sa presne o 10:00 na Talianskej misii.

 

Na budúcu nedeľu je sv. omša aj o 9:30 (+ Magdaléna, + Gejza, + Ján Balážoví)

 a 11:30 detská sv. omša. (+ Andrej) Pri omšiach bude zbierka na katolícke médiá.

 

Dnes po sv. omši:

– je posedenie pri káve vo farskej sále.

 

  1. Vo štvrtkoch je športový krúžok.

 

  1. Pozývame všetkých veriacich na tradičnú mariánsku májovú púť do Mariastein, ktorá bude o 2 týždne. Od 11:30 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia a o12:30 začne sv. omša. Pripravme tak našej Nebeskej Matke ku dňu matiek milý darček v podobe synovskej pozornosti a úcty. Bližšie info na skmisia.

 

  1. V mesiaci máj vás povzbudzujem ku modlitbe Loretánskeho litánia najmä v rodinách, my ako spoločenstvo sa budeme modlievať Litánie v stredu po sv. omši.

 

  1. Pripomíname zapisovanie detí, mládeže a dospelých na prípravu ku sviatostiam na školský rok 2017/18 (prvé sv. prijímanie, birmovka, krst + birmovka). Z organizačných dôvodov je potrebné sa nahlásiť do uzávierky: 1. júna 2018.

Môže sa vám páčiť aj...