Oznamy na 26. nedeľu (30.9. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 26. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi.

V utorok je spomienka sv. anjelov strážcov.

Vo štvrtok je spomienka sv. Františka Asissiského.

V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny a tiež prvý piatok v mesiaci október.

V sobotu je ľubovolný spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúcu nedeľu je 27. nedeľa v období cez rok.

 

V stredu bude sv. omša o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodimu pred sv. omšou. Slávici z misie sú pozvaní.

 

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať sa bude pred sv. Omšou od 18:45. Sv. omša bude o 19:30 tu v Krypte-Liebfrauen a po nej bude nasledovať prvopiatková pobožnosť, počas ktorej bude možnosť sv. spovedí.

 

 

Dnes po sv. omši je:

– posedenie pri káve vo veľkej sále farského centra.

– Katechizmus prvoprijímajúcich detí v Raum B

 

Vo štvrtok bude športový krúžok – je potrebné sa nahlásiť do stredy, v prípade malého záujmu bude znova miešaný volejbalový krúžok.

V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Pozývame všetkých ctiteľov Panny Márie na Mariánske večeradlo na Taliansku misii. Začne o 10:00 kostole dona Bosca.

Organizačno-plánovacie stretnutie dobrovoľníkov našej misie plánujeme na 28.10. po sv. omši.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 25. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V útorok je (slávnosť patróna Švajčiarska) sv. Mikuláša z Flüe.

V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov.

Vo štvrtok je spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza.

V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Václava, mučeníka.

V sobotu je sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela.

Budúcu nedeľu je 26. nedeľa v období cez rok.

 

 

V stredu bude sv. omša o 20:00 v kostole sv. Jána Bosca na Talianskej misii. Nácvik spevu je ½ hodimu pred sv. omšou.

 

Dnes po sv. omši je:

– posedenie a občerstvenie pri káve

– infostretnutie ohľadom púte do Izraela v Raum C (11:00) na prízemí Farského centra

 

Vo štvrtok bude športový krúžok. Na futbal sa treba zahlásiť do stredy obeda, inak bude zmenený na volejbal a otvorení pre nežnejšie pohlavie.

 

V piatok je možnosť mládežníckeho stretnutia o 20:00 na Talianskej misii, ale v réžii mladých. Info web a stredajšia omša.

 

Pravdepodobne by sme mali uskutočniť organizačno-plánovacie stretnutie dobrovoľníkov našej misie, aby sme utriasli naplánovali niektoré tradičné aktivity: Mikuláš, Vianoce, apero, krížové cesty a termíny budúci rok 2019. Budú sa uskutočňovať len v prípade angažovania laikov. Preto prosím, aby sa ochotní záujemcovia dostavili. Navrhovaný termín je na 28.10. po sv. omši.

Dajte prosím avízo, či vyhovuje termín.

Vďaka Vám, ktorí sa zapájate do 40- dňovej reťaze pôstu a modlitby za kňazov a kňazské povolania. Stále je možnosť sa zapojiť a zobrať si voľné termíny.

Vďaka aj za vaše príspevky do minulotýždňovej zbierky. Inlädische mission (tuzemskú evanjelizáciu, pomoc chudobnejším farnostiam…) sme podporili sumou 365 CHF.