Oznamy na 15. nedeľu (15.7. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

 Oznamy na 15. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V pondelok je ľubovoľná spomienka Panny Márie Karmelskej.

V utorok je spomienka sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 16. nedeľa v období cez rok.

 

Začíname prázdninový program, teda sv. omša v stredu NEBUDE, ani krúžky. Po návrate z prázdnin a dovoleniek začneme STREDAJŠIE sv. omše od 15. augusta.

 

 1. Dnes po svätej omši je posledné posedenie pri káve. Cez prázdniny bude voľno!!

 

 1. (oznam BE: Ďakujem všetkým veriacim za účasť na sv. omšiach počas celého školského roka. Prajem Vám pekné požehnané prázdniny a dovolenky. Nezabudnite na sv. omše ani počas prázdnin. My sa opäť uvidíme 25. augusta na sv. omši o 17:30. Verím, že za účasti o. Baga)

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASS99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 14. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V stredu je sviatok sv. Benedikta, opáta a patróna Európy.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 15. nedeľa v období cez rok.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda posledná stredajšia sv. omša v tomto školskom roku o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Po sv. omši malé agapé a veľká brigáda – balenie MI. Po prázdninách sa stretneme na stredajšej omši 15. augusta o 20:00 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie.

 

 1. Po sv. omši:
 • Posedenie pri káve v pastoračných priestoroch.
 • Organizačné stretnutie budúcich birmovancov a rod. v Raum C.

 

 1. Vo štvrtkoch je posledný športový krúžok v tomto školskom roku.

 

 1. (oznam LA: Ďakujem všetkým veriacim za účasť na sv. omšiach počas celého školského roka. Prajem Vám pekné požehnané prázdniny a dovolenky. Nezabudnite na sv. omše ani počas prázdnin. My sa opäť uvidíme 18. augusta na sv. omši o 16:30 podľa nového rozpisu, verím, že za účasti o. Baga)

 

 1. (oznam BS: Ďakujem všetkým veriacim za príkladnú účasť na sv. omšiach počas celého školského roka. Prajem Vám pekné požehnané prázdniny a dovolenky. Nezabudnite na sv. omše ani počas prázdnin. My sa opäť uvidíme 26. augusta na sv. omši.)

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 13. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

V pondelok je sviatok Návštevy Panny Márie (cez víkend púť v Levoči).

V utorok je sviatok sv. Tomáša, apoštola.

Vo štvrtok je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestcov.

V piatok je prvý piatok mesiaci.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Na budúcu nedeľu je 14. nedeľa v období cez rok.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

V stredu sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Po sv. omši malé agapé. Stredajšie sv. omše budú bývať do 11. júla, vrátane. (teda ešte 2x)

 

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Adorácia a spovedanie bude od 18:45 pred sv. Omšou. Sv. omša bude o 19:300 tu v Liebfrauen a po nej bude nasledovať prvopiatková pobožnosť.

 

V sobotu (prvá v mesiaci o 10:00) sa ružencová skupina  stretá na modlitbu ruženca pri Mariánskom večeradle. Začína sa presne o 10:00 na Talianskej misii.

 

 1. Po sv. omši:
 • Posedenie pri káve v pastoračných priestoroch.
 • Katechéza dospelých s Andrejom v Raum C
 • Dnes je aj detská omša o 11:30

 

 1. Vo štvrtok je športový krúžok.

 

 1. Na budúcu nedeľu po sv. omši je organizačné stretnutie budúcich birmovancov.

 

 1. Srdečne Vám ďakujeme za spločenstvo a účasť na púti v Reichenau. (Po sv. omši sa pozývame na malé stretnutie pri občerstvení v neďalekej reštaurácii Zum alten Mesmer.)

 

 1. Ďakujeme všetkým veriacim zvlášť zboru a mladým rodinám za príkladnú účasť na detských sv. omšiach počas celého školského roka. Milí rodičia, budeme radi, ak sa deti aj naďalej pravidelnejšie zapoja do spevu v našom detskom spevokole. Nácvik spevu býva vždy o 11:00 pred detskou omšou v Krypte. Vtedy si prespievame piesne, ktoré budú na svätej omši. Okrem toho bývajú nácviky spevu v niektorú inú nedeľu po omši 9:30 raz za mesiac podľa rozpisu v detskej miestnosti Familientreff Liebfrauen. Na týchto nácvikoch sa deti môžu naučiť nové piesne a aj sa trochu zabaviť. Organizačná pomoc pre nás:

Ak vaše dieťa chce navštevovať spevokol, vypíšte na prihlášku váš kontakt a odovzdajte ju Šipulovcom po svätej omši.

V septembri sa prvý krát stretneme 2. septembra na púti v Einsiedeln, kde zaspievame jednu pieseň a 9. septembra bude prvá detská svätá omša po prázdninách. Nácviky a sväté omše nájdete v Misijnom informátore a na webovej stránke SKM. Ďakujeme.

 

 1. Kto by mal záujem, zapojiť sa do Misijnej ružencovej ruže (ako vidíte príklad na nástenke), hláste sa o. Pavla.

 

 1. (oznam GE: Ďakujem všetkým veriacim za príkladnú účasť na sv. omšiach počas celého školského roka. Prajem Vám pekné požehnané prázdniny a dovolenky. Nezabudnite na sv. omše ani počas prázdnin. My sa opäť uvidíme 19. augusta na sv. omši.)

 

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 12. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

 

V stredu je ľubovoľná spomienka sv. Ladislava.

Vo štvrtok je spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka.

V piatok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu.

Budúca nedeľa je 13. nedeľa v období cez rok.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Po sv. omši malé agapé. Stredajšie sv. omše bývajú do 11. júla, vrátane. (ešte 3x).

 

Vo štvrtok o 19:00 bude vigílna sv. omša zo slávnosti sv. Petra a Pavla spolu s českou misiou v kostole sv. Jána Bosca. V kantónoch, kde je deň pracovného pokoja je to prikázaný sviatok, v Zürichu a kde sa pracuje je to odporúčaný sviatok.

 

V sobotu bude púť do Reichenau. Sv. omša ku cti sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov začne 17:00. Po sv. omši je malé stretnutie pri občerstvení v neďalekej reštaurácii Zum alten Mesmer. Zachovajme si a oživujme úctu k našim otcom vo viere.

 

Na budúcu nedeľu sú 2 sv. omše o 9:30 a decká o 11:30.

 

 1. Po sv. omši:

– Prezentácia projektu Up2Me (Krivda).

– Posedenie pri káve v pastoračných priestoroch.

– Organizačné stretnutie budúcich prvoprijímajúcich detí v Raum B od 11:00.

 

 1. Vo štvrtok je športový krúžok.

 

 1. Ďakujem srdečne za zvládnutie slávnosti Pfarreifest (Katka a dobrovoľníci). Bohužiaľ, sú povinnosti …

 

 1. Pokračujeme v nácviku mariánskych piesní na púť v Einsiedelne. Vďaka organistom, že na to pamätajú.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

Oznamy na 11. nedeľu v období cez rok.

 

Liturgický kalendár:

 

V utorok je ľuvoľná spomienka sv. Romualda, opáta.

Vo štvrtok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka.

V sobotu je ľubovoľná spomienka Panny Márie v sobotu a sv. Jozefa Cafassa, kňaza.

Budúca nedeľa je slávnosť  Narodenia sv. Jána Krstiteľa.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Po sv. omši malé agapé.

 

 1. Vo štvrtkoch:

–        je športový krúžok.

–        účasť na stretnutí s pápežom Františkom v Geneve. (Prihlásení si môžu vyzdvihnúť          vstupenky po sv. omši)

 

 1. V piatok o 19:00 je Snúbenecká náuka C. Ako vždy na talianskej misii.

 

 1. Organizačné stretnutie budúcoročných prvoprijímajúcich detí bude na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:45 v Raum C.

 

 1. Na budúcu nedeľu po sv. omši bude aj propgáciu projektu UP2me! (Na mne záleží)

 

 1. Od budúcej nedele štartujeme nácvik mariánskych piesní na púť v Einsiedelne. Vďaka organistom, že budú na to pamätať.

 

 1. Srdečne Vás pozývame na púť do Reichenau, ktorá bude v sobotu 30. Júna 2017. Sv. omša začne o 17:00. Po sv. omši je malé stretnutie pri občerstvení.

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

 Oznamy na 10. nedeľu v období cez rok.

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola.

V stredu je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi.

V sobotu je ľubovoľná spomienka na Pannu Máriu v sobotu.

Budúca nedeľa 11 nedeľa v období cez rok.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda mládežnícka sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou.

Pozor, na budúcu nedeľu 17. júna bude len jedna spoločná sv. omša so švajčiarskou farnosťou Liebfrauen o 11:00. Môžete si trocha dlhšie pospať.

 

 1. Dnes po svätej omši je:

– posedenie pri káve- ako obvykle v pastoračných priestoroch oproti kostolu.

 1. Vo štvrtok je športový krúžok.
 1. V piatok je mládežnícke stretnutie s cestou do Zugu. Odchod je o 19:00 z talianskej misie.
 1. Srdečne Vám avizujeme a pozývame Vás na púť do Reichenau, ktorá bude o 3 týždne, v sobotu 30. Júna 2018 o 17:00.
 1. Na budúcu nedeľu môžeme podporiť zbierku na „Utečencov“ je Flüchtlingssonntag.

Môže sa vám páčiť aj...