Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu (22.4.2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

 Oznamy na Štvrtú veľkonočnú nedeľu.

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka.

V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Juraja, mučeníka.

V stredu je sviatok sv. Marka, evanjelistu.

 

Budúca nedeľa je piata veľkonočná nedeľa. (za + Alžbeta Iľková)

 

Program sv. omší počas týždňa:

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou. Po nej je malé stretnutie, pohostenie. (za+ František Gallik)

 

  1. Dnes po sv. omši je:

– Posedenie pri káve v sále farského centra oproti kostlu

– Katechizmus prvoprijímajúcich detí v Raum B.

– Katechéza dospelých s Tonkom v Raum C.

 

 

  1. Vo štvrtok je športový krúžok.

 

  1. Pozývame všetkých veriacich na tradičnú mariánsku májovú púť do Mariastein, ktorá bude o 2 týždne. Od 11:30 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia a o12:30 začne sv. omša. Pripravme tak našej Nebeskej Matke ku dňu matiek milý darček v podobe synovskej pozornosti a úcty. Bližšie info na skmisia.

 

Všetkých, ktorí majú záujem o zapožičanie slovenského kroja na púť sa môžu informovať u pána Zelenaya na káve.