Sv. omša na Zelený štvrtok o 30 min. neskôr – teda začiatok až o 19:30

Sv. omša na Zelený štvrtok 29. marca 2018 začne o 19:30 (teda s posunom 1/2 hod na rozdiel ako bolo uvedené v Misijnom informátore).

Program Zeleného Štvrtka:

19:00   Krížová cesta

19:30   Sv. omša na pamiatku Pánovej večere

Museli sme posunúť začiatok sv. omše, nakoľko v časopise Forum bol uvedený neskorší čas 19:30. Ďakujeme za porozumenie.