Veľkonočné obrady 2018 v Zürichu

Zelený Štvrtok
29.03. 2018 o 19:30 SV. OMŠA PÁNOVEJ VEČERE, Krypta Liebfrauen v Zürichu
*
Veľký Piatok
30.03. 2018 o 15:00VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UMUČENIA a SMRTI PÁNA, Krypta Liebfrauen v Zürichu
*
Biela Sobota
31.03. 2018 o 21:00 VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA SV. OMŠA s OBRADMI VZKRIESENIA, Krypta Liebfrauen v Zürichu (v závere svätenie jedál)
*
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
01.04. 2018 o 09:30 – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA SV. OMŠA, Krypta Liebfrauen ZH                       (v závere svätenie jedál)
01.04. 2018 o 16:30  SV. OMŠA v Ženeve, kostol St. Julien na Rue Virginio Malnati 3, Meyerin

*

10.05. 2018 o 09:30 – NANEBOVSTÚPENIA PÁNA SV. OMŠA , Krypta Liebfrauen ZH (Prikázaný sviatok)

*

20.5. 2018 o 09:30 – Nedeľa ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO, SV. OMŠA, Krypta Liebfrauen ZH

*

30.5. 2018 o 20:00 – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, Vigílna sv. omša, Kostol dona Bosca, Feldstrasse 109, ZH

31.5. 2018 o 20:00 – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SV. OMŠA s českou misiou na Feldstrasse 109, ZH

*

29.06. 2018 o 19:30 – SV. PETRA A PAVLA APOŠTOLOV, SV. OMŠA, Kostol Liebfrauen ZH