Oznamy na tretiu Veľkonočnú nedeľu (15.4. 2018)

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH, T/F: 0041 44 241 50 22

 

 Oznamy na tretiu veľkonočnú nedeľu.

 

Liturgický kalendár:

V sobotu je ľubovoľná spomienka sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi.

Budúca nedeľa je štvrtá veľkonočná nedeľa (nedeľa dobrého pastiera).

Dnes začína v Cirkvi týždeň modlitieb za duchovné povolania.

 

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou.

 

 1. Dnes po svätej omši je posedenie pri káve v pastoračných priestoroch oproti kostolu. Všetci sme srdečne pozvaní a vďační za obetavú službu.

 

 1. Vo štvrtkoch je športový krúžok.

 

 1. V piatok bude prvá „Predmanželská náuka A“12 na Talianskej misii o 19:00.

 

 1. Pozývame všetkých veriacich na tradičnú mariánsku májovú púť do Mariastein, ktorá bude o mesiac. Od 11:30 – bude možnosť vykonať si sviatosť zmierenia a o12:30 začne sv. omša.

 

 1. Prebieha registrácia prihlášok na prípravu k 1. Sv. prijímaniu, birmovke a krstu dospelých už na nový školský rok. Vyplnené a potvrdené prihlášky je potrebné odovzdať do uzávierky: 1.6. 2018. Bližšie info a prihlášky si môžete vyzdvihnúť po sv. omšiach.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99,

8004 ZÜRICH; T/F: 0041 44 241 50 22

 

 Oznamy na Druhú veľkonočnú – Nedeľu Božieho milosrdenstva.

 

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je slávnosť Zvestovania Pána. (preložený z 25.3. kvôli veľkému týždňu)

V piatok je ľubovoľná spomienka sv. Martina I., pápeža a mučeníka.

Budúca nedeľa je Tretia veľkonočná, kedy začína týždeň modlitieb za duchovné povolania.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Stretnutie spevokolu je ½ hodinku pred sv. omšou.

 

 1. Dnes po sv. omši je:

– Katechizmus pre deti v Raum B (Spoveď I.)

– Katechéza dospelých s Andrejom v Raum C (Sviatosti)

– Posedenie pri káve

 

 1. V utorok je biblické stretko. Začíname o 19:00 v kostole dona Bosca na Talianskej misii pobožnosťou Via Lucis. Potom budeme pokračovať témou na Misii.

 

 1. Vo štvrtok je športový krúžok o 19:30.

 

 1. Vďaka za vaše milodary a spolidaritu s chudobnými počas pôstu,

Do pôstnej krabičky sa vybralo 1207,70 CHF +5,50 € = 1 220,- CHF (odoslané)

(Do pôstnej krabičky V GE sa vybralo 230,- CHF)

Karwochenopfer na HeiligesLand vyniesla 562,60 CHF + 19 € = 585,- (odoslané)

 

 1. Prebieha registrácia prihlášok na prípravu k 1. Sv. prijímaniu, birmovke a krstu dospelých už na nový školský rok. Vyplnené a potvrdené prihlášky je potrebné odovzdať do uzávierky: 1.6. 2018. Bližšie info a prihlášky si môžete vyzdvihnúť po sv. omšiach.

 

 1. Vopred ohlaujem a pozývam všetkých veriacich na tradičnú mariánsku májovú púť do Mariastein, ktorá bude asi o 1 mesiac- 13. mája 2017. Od 11:30 – možnosť vykonať si sviatosť zmierenia a o12:30 začne sv. omša.

 

 1. Pozvánka od Folklóru: Vstupenky na krojovaný ples si môžete zadovážiť na káve, bude 14. apríla 2018 v Stadthalle Dietikon s hosťami a Cimbalovkou.

 

Po sv. omši sa pomodlíme „Korunku k Božiemu milosrdenstvu“. Za obvyklých podmienok dnes pri verejnej úcte k Božiemu milosrdenstvu môžeme získať úplné odpustky. Po nej vyslúžim sviatosť pomazania chorých pre starých a chorých.

*

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99,

8004 ZÜRICH; T: 44 241 50 22

 Oznamy na Veľkonočnú nedeľu Nedeľu.

 

Liturgický kalendár:

 

Veľkonočnou Nedeľou začína Veľkonočná oktáva, ktorá sa celá slávi ako jeden deň Kristovho zmŕtvychvstania. Počas celej oktávy zaznieva pri sv. omši glória a slávnostné aleluja.

Budúca nedeľa je Druhá veľkonočná – Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po sv. omši udelím sviatosť pomazania chorých. (Ohrozenie života starobou alebo chorobou i začínajúcou- sviatosti pokánia).

 

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná. Veľkonočné obdobie trvá až do Zoslania Ducha Svätého.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

V stredu je sv. omša o 20:00 na Talianskej misii. Nácvik spevu je 1/2 hodinou pred sv. omšou.

 

V piatok prvý piatok a program je ako obvykle:

18:45 Tichá a osobná adorácia (počas adorácie spovedanie)

19:30 SVÄTÁ OMŠA a v jej závere prvopiatková pobožnosť (litánie + modlitba)

 

V sobotu (prvá v mesiaci o 10:00) sa ružencová skupina  stretá na modlitbu ruženca pri Mariánskom večeradle. Začína sa presne o 10:00 na Talianskej misii.

 1. Vo štvrtok je športový krúžok.

 

 1. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a slávení Veľkonočných sviatkov:

Miništrantom, spevákom, organistovi, lektorom. Pán Boh zaplať za milodar na Sv. Zem počas Karwoche.

 

 1. Najbližšie biblické stretko bude až v utorok 10. apríla na misii.