Slovenské sv. omše Lausanne

Vždy tretiu nedeľu v mesiaci v kostole Chapelle du Servan na Chemin Eugen Grasset 12 o 10:00. Po sv. omši je posedenie v blízkej cukrárni pri zimnom štadióne.

5.1. 2014 o 10:00

19.01.2014 10:00
16.02.2014 10:00
16.03.2014 10:00
20.04.2014 10:00
18.05.2014 10:00
15.06.2014 10:00
21.09.2014 10:00
19.10.2014 10:00
16.11.2014 10:00