Slovenské sväté omše Basel

Každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci v kostole Allerheiligen na Neubadstrasse 95 o 17:30. Raz do mesiaca sa koná aj základná katechéza pre deti.

22.12. 2013  17:30

25.12. 2013  17:30

12.01. 2014  17:30
26.01. 2014  17:30
09.02. 2014  17:30
23.02. 2014  17:30
09.03. 2014  17:30
23.03. 2014  17:30
13.04. 2014  17:30
27.04. 2014  17:30
25.05. 2014  17:30