Slovenské sv. omše Bern

Každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci v kostole Dreifaltigkeit na Taubenstrasse 6, Bern. Sväté omše sú o 17:30. Po sv. omši je vždy posedenie v spoločenskej miestnosti.

26.12. 2013  17:30

28.12. 2013  17:30

11.01. 2014  17:30
25.01. 2014  17:30
08.02. 2014  17:30
22.02. 2014  17:30
08.03. 2014  17:30
22.03. 2014  17:30
12.04. 2014  17:30
26.04. 2014  17:30
10.05. 2014  17:30