Pápež František pri generálnej audiencii dal za vzor sv. Cyrila a Metoda

Vatikán 12. februára – Pri dnešnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra vo Vatikáne pápež František pokračoval vo vysvetľovaní sviatosti Eucharistie. Tentoraz sa zameral na jej sociálny rozmer, jej súvislosť so životom veriaceho človeka a s jeho vzťahmi s druhými. „Ako žijeme Eucharistiu?“ opýtal sa prítomných. Boli medzi nimi aj účastníci púte slovenských a českých laických hnutí k hrobu sv. Cyrila pri príležitosti sviatku svätých solúnskych bratov. Pápež v katechéze vysvetlil dôležitosť úkonu kajúcnosti pri vstupe do slávenia Eucharistie. Zdôraznil, že ten, kto pri slávení Eucharistie koná, je Ježiš Kristus. Ak pre formalizmus alebo iné dôvody slávenie neprivádza k stretnutiu s ním, neprináša výživu pre srdce a život.

 

Svätý Otec osobitne pozdravil kardinálov Dominika Duku a Miloslava Vlka, prítomných na audiencii spolu s celým biskupským zborom Českej republiky, ktorý je v Ríme na návšteve Ad limina apostolorum, spojenej s púťou 300 českých a moravských veriacich. Kardinála Vlka pápež označil za „starého bojovníka a obrancu viery v Českej republike“. Pri tejto príležitosti pápež tiež požehnal kurunky určené pre korunováciu Paládia českej zeme, náboženského symbolu identity českého národa.

V závere sa pápež František prihovoril mladým, chorým a mladomanželom a dal im za príklad svedectvo svätých bratov Cyrila a Metoda: „V piatok budeme sláviť sviatok sv. Cyrila a Metoda, evanjelizátorov slovanských národov a patrónov Európy. Vám, drahí mladí, nech ich svedectvo pomáha, aby ste sa stali v každom prostredí učeníkmi-misionármi. Vás, drahí chorí, nech povzbudzuje, aby ste svoje utrpenia obetovali za obrátenie hriešnikov. Vám, drahí mladomanželia, nech slúži ako príklad, ako urobiť evanjelium základným pravidlom vášho rodinného života.“ -jb-

ggg