Letáčik dôležitých podujatí v roku 2018 na našej SKM

Pôstna duchovná obnova, ZH: 16. – 18. Marec 2018, Krypta

*

– Krížová cesta rodín v prírode – 24.3.   2018 o 10:45, SpreitenbachKalendar

– Krížová cesta na Üetliberg -25.3.2018 o 14:30

*

Veľkonočné trojdnie– Krypta, ZH:

Zelený Štvrtok 29.3. o 19:00; Veľký Piatok 30.3. o 15:00; Biela Sobota 31.3. o 21:00; Veľkonočná nedeľa 1.4. o 9:30

*

Púť Mariastein: 13. Máj 2018 o 12:30

Púť Reichenau: 30. Jún 2018 o 17:00

*

Púť Einsiedeln: 2. September 2018.

*

Adventná duchovná obnova, ZH: 14. – 16.12. 2018   (v Krypte- Liebfrauen, Zürich)