Oznamy na 5. nedeľu v období cez rok

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSe 99; 8004 ZÜRICH;

T/F: 0041 44 241 50 22


 Lux mundi

Oznamy na 5. Nedeľu v cezročnom období.

Liturgický kalendár:

 

V pondelok je spomienka sv. Školastiky, panny.

V utorok je ľubovoľná spomienka Panny Márie Lurdskej, 22. Svetový deň chorých.

Budúca nedeľa je 6. Nedeľa v cezročnom období.

 

Program sv. omší počas týždňa:

 

Streda sv. omša o 20:00 na Talianskej misii- vďaka za oživenie liturgie nášmu spevokolu, ktorý sa stretá ½ hodinku pred sv.omšou.

 1. Po sv. omši je Katechizmus pre deti, pozývane aj staršie deti, začíname preberať a opakovať SZM. Osobne  ich navštívim.

2.  Štvrtkový futbal kvôli prázdninám 2x nebude.

3. V piatok je biblicko-mládežnícke stretko na Talianskej misii o 20:00.

4. Pri východe z kaplnky si môžete vziať letáčik s dôležitými dátumami podujatí našej SKM. A to konkrétne:

 

– Popolcová streda: 5. Marec 2014 – sv. omša na Talianskej misii o 20:00

– Pôstna duchovná obnova: 14. – 16. Marec 2014

– Púť Mariastein 11. Máj 2014 o 12:30

– Prvé sväté prijímanie: 18. Máj 2014

– Púť Reichenau: 28. Jún 2014 o 17:00

-Púť Einsiedeln: 7. September 2014. Pozvanie prijal otec biskup Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. Ak nenastanú komplikácie, vďačne príjde.

 

Na stránke našej misie www.skmisia.ch nájdete i tieto potrebné informácie.

5. Vďaka za Vašu soľ, príklad Vašej živej viery a akúkoľvek angažovanosť v prospech SKM a najmä Božieho kráľovstva.