Sv. omša na Prvý piatok – 4. januára 2019 + Adorácia

Tak ako každý prvý piatok v mesiaci, tak i 4. januára 2019 bude o 19:30 hod. sv. omša s krátkou poklonou pred Najsv. Sviatosťou  oltárnou v krypte kostola Liebfrauen  (na Weinbergstr. 34). Možnosť pristúpiť ku prvopiatkovej sv. spovedi je 45 min. pred začiatkom sv. omše.

 

Program na Prvý piatok:

18:45     Adorácia + Sväté spovede

19:30   Sv. omša

          – na záver sv. omše Prvopiatková pobožnosť

*

 

Heart of jesus