Maľba v kláštore sv. Petra Mistail

Momentálne čítam knihu Der Kämpfer  im Vatikan, /  autor Andreas Englisch /, ktorú si v rodine  podávame z ruky do ruky. Obsahom knihy je život, poslanie, práca a zápas  pápeža Františka. Pri opise blahoslaveného pápeža Jána Paula ll.  o jeho veľkom sklamaní z politického prevratu v roku 1989 som načas prerušila čítanie / strana 103 / a to kvôli zamysleniu a návratu myšlienok na nástennú maľbu  s názvom Deň odpočinku Pána. Cirkev viedla dlhoročný boj s cieľom oslobodiť kresťanov spod sovietskej diktatúry. Pápež Ján  Pavol ll. veril, že slovanské národy sa získanou slobodou viacej posilnia v kresťanskom zmýšľaní a ich počet vzrastie.  Nastal opak, materiálny blahobyt sa vrazil do spoločnosti a ponuky obchodných centier sa stali modernou slepou  kultúrou.  Sklamaniez prehry proti Moskve pápeža Jána Paula ll. poranilo a zostalo poranené v jeho mysli až dokonca jeho pontifikátu.

Pri našej nedávnej návšteve  malého vzácneho  kláštora sv. Petra Mistail v blízkosti Lenzerheide, som dlhšie postála  pri Umucenie Jezisanástenných maľbách.   Kláštorný objekt bol vystavaný približne okolo roku 800 a dodnes pozýva a odhaľuje stopy, pozostatky karolínskej kultúry. Kláštor treba hľadať, nevedú k nemu veľké reklamné tabule,  len parkovisko na hlavnej ceste s malou smerovkou upozorňuje na lokalitu. Tichú atmosféru lesnej prírody sprevádza  pocit krátkeho putovania k  miestu,  ktoré prekvapí  návštevníka historickou hodnotou .

V prestávke čítania som si zobrala do rúk kultúrnu publikáciu kostola bývalého kláštora sv. Petra Mistail. V srdci mi ožili spomienky, ktoré som prežívala pri pozorovaní malieb, alezlášť jednej Deň odpočinku Pána.  Veľká postava Krista s ranami na tele umiestnená v strede obrazu pôsobí  na pozorovateľa smútkom, žialom, stiestnenosťou. Za podložku mu slúži  ostrá kosa a v pozadí maľby sú namaľované roľnícke a remeselenícke náradia vtedajšieho obdobia. Predstava ľudového umenia znázorňuje rany na Kristovom tele spôsobené nedeľnou prácou. Nie sú to rany Ukrižovaného, ale  rany spôsobené nedodržaním cirkevného prikázania. Maľby kláštora boli zhotovené v 14. storočí a sú svedkami  porozumenia  náboženstva ľudu tejto doby.

V dnešnom čase by sa rýchlo zaplnilo pozadie maľby modernými prostriedkami, lákadlami nedeľných aktivít. Ľahko by sme ich vedeli vymenovať, nakresliť. Pri návšteve Slovenska mi je stále cudzie  vidieť zaplnené parkoviská pred obchodnými centrami, i keď v blízkosti sa nachádzajú lesy, lúky, prírodné krásy. Veľkoobchody v Bratislave vystavené neďaleko diaľnice sa stali magnetom potreby konzumného športu. Plné parkoviská pred modernými nákupnymi strediskami v iných mestách Slovenska sú kópiu  Bratislavy.Kostol

Ľudia zarmucovali Ježiša Krista tak  v 14. storočí ako ho zarmucujú i dnes. Pochybujem, že naša slovenská spol

nosť by si vedela predstaviť nedeľu a iné sviatky bez nedeľných  nákupov. Cestu diaľnicou domov  budú i naďalej  sprevádzať pohľady na  zaparkované autá a neestetické veľké reklamé tabule. Môj smäd po domove  si zahasím pri niektorej studn
ičke v slovenskej krásnej prírode s básňou Martina Rúfusa : Návšteva  / posledný verš

Zaplakal Kristus Pán v hlbokom zármutku,na bielom oblaku vzniesol sa naskutku…

-Toľkéto sklamanie…takáto nehoda!veru sa za ten svet umrieť viac neoddá!!

…Srdce mu pukalo, kam až len dovidíš-chrámov až bez počet a na ních svätý kríž,

a keď zas na zvonoch vyzváňať počali,jak by ho poznove na drevo vešali…

a svet? Ten blúznil si o jeho záštite…! Ba či len niekedy ešte k nám nadíde?!

 

Marta van Ooijen – Suvadova, Breitestrasse 18, 8547 Gachnang

Môže sa vám páčiť aj...