Duchovná obnova + Veľkonočné spovede: Zurich 16. – 18. 3. 2018

Kazateľ: Provinciálny vikár Ing. Peter Bučány, SDB 
Téma:Najväčším hriechom človeka je, nežiť svoj život.

DUCHOVNÁ OBNOVA JE SPOJENÁ AJ S VEĽKONOČNÝMI SV. SPOVEĎAMI. Preto vás povzbudzujem zúžitkovať túto duchovnú ponuku.

 +++

+

Piatok 16.3. 2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

19.00     Prednáška: Čo chceš? (Lk18,35-43)

20.15     Krížová cesta „Poď za mnou“ +  VEĽKONOČNÉ SPOVEDE     

21.00     Svätá omša s príhovorom

 +++

+

Sobota 17. 3. 2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

17.00     Prednáška: Žena, nik ťa neodsúdil? (Jn8,3-11)

18.00     Eucharistická poklona + priestor na osobnú modlitbu + VEĽKONOČNÉ SPOVEDE

19.00     Svätá omša s príhovorom

 

Nedeľa 18. 3. 2018, Krypta – Liebfrauen Kirche

  1. 45 Možnosť sv. spovede
  2. 30 Svätá omša s príhovorom: Prečo sa bojíte? (Mk4,35-41)

+++

+