Pastoračná a ekonomická správa o činnosti SKM za rok 2017

Milí naši veriaci, sympatizanti a dobrodinci SKM.

Január 2018 bol na Slovenskej Katolíckej Misii mesiacom uzávierok pastoračných a ekonomických štatistík za rok 2017. Hoci sťahovanie misie zo 4. na 2. poschodie ma časovo pribrzdilo, predsa okrem štvrťročných uzávierok sa mi podarilo urobiť aj ročný súhrn hospodárenia. Okrem Generálneho vikariátu v ZH, ktorý dokumentuje našu činnosť, som považoval za užitočné tieto informácie sprostredkovať aj Vám a zároveň Vám poďakovať za celoročnú podporu a dôveru. Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí počas uplynulého roka 2017 priložili ruku k dielu. S pozdravom o. Pavol Nizner.

 

Vyhodnotenie duchovného života misie v roku 2017

 

Duchovný život našej misie má svoj zabehnutý program, kde patria pravidelné sv. omše (nedele, sviatky, I. Piatky i v týždni), pobožnosti, duchovné  obnovy a slovenské púte. Pozitívom tohto duchovného podujatia bola uspokojivá relatívne pekná účasť veriacich. Tiež pozitívne hodnotím záujem o sviatostný život, sv. spovede zvlášť pred Vianocami a Veľkou nocou.

 

Krsty…………………………………… 12 chlapcov………. 18 dievčat………..30 osôb
Sobáše………………………………….18 párov (sa chystalo na SKM, svadba poväčšine na SLK)
Prvé sv. prijímanie…………………11 osôb
Sviatosť birmovania……………….5 osôb – dospelých (v Einsiedeln)
Sv. Omše:  asi 220/rok pre Slovakov vo Švajčiarsku.

ANGAŽOVANOSŤ PRE SPOLOČENSTVO SKM

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do života a činnosti SKM (liturgia-lektorom, kostolníkom, organistovom, miništrantom, ale misijnej rade, detskému spevokolu i mladým, službe pri káve a pomoc pri časopise Misijný informátor, atď. ). V mene celej SKM: Pán Boh zaplať!

POHREBY

Toho roku som pochovával 2 mužov, 1 ženu a 1 novorodenec. Nedostali duchovnú posilu ani pomazanie chorých.

Prosím vás, keď sa ktokoľvek z vašej rodiny ocitne v nemocnici, postarajte sa o to, aby tam prijímal sviatosti, aj mladý. Nikdy to neodkladajme na poslednú chvíľu. Môže sa totižto ľahko stať, že sa zdravotný stav človeka natoľko zhorší, že sa už nebude schopný ani vyspovedať, ani prijať Pána Ježiša, a to je nezvratná škoda z duchovného hľadiska. Raz a rok je potrebné starším príbuzným zabezpečiť sviatosť pomazania chorých.

 

NIEKTORÉ POZITÍVA

– Spev veriacich, angažovanosť sa pri sv. omši.

– Počet zúčastňujúcich sa sv. omší v nedeľu stúpa.

– Hojná prítomnosť mladých rodín.

–  Záujem o katechézu a dobrú kresťanskú výchovu detí.

 

MALÁ REZERVA, ODPORÚČANIE

Usilovať sa o sviatostný život počas celého roka. Neuspokojme sa len s minimalizmom. Využime možnosť adorácie a stíšenia sa na PRVÝ PIATOK.

Buďme pripravení podať pomocnú ruku, POSLÚŽIŤ blížnym či už v našom spoločenstve alebo v okruhu vašich blízkych. Neprepadnime pokušeniu individualizmu a konzumizmu.

Buďme pozorní a otvorení na blížnych, aby sa každý cítil prijatý a našiel v našom spoločenstve oporu.

 

ODPROSENIE

Na záver mi dovoľte, bratia a sestry, odprosiť vás za osobné nedokonalosti či reakcie alebo správanie, ktorým som sa vás mohol dotknúť, uraziť. Prosím Vás o porozumenie a odpustenie. PN.

Môže sa vám páčiť aj...