Kardinál Ján Chryzostom Korec jubiluje

korecDňa 22. januára 2014 sa dožíva životného jubilea 90 rokov Jeho Eminencia kardinál Ján Chryzostom Korec, najvýznamnejší predstaviteľ aktívneho apoštolského života Cirkvi na Slovensku v podmienkach politického prenasledovania.

Jeho Eminencii ctihodnému pánovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi, emeritnému nitrianskemu biskupovi zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie, ďakujúc Bohu za 90 rokov jeho života, za pevné svedectvo viery v ťažkých rokoch i za dušpastierske a literárne dielo ctihodného jubilanta; s vrúcnymi želaniami hojnosti Božích milostí, dobrého zdravia, neustálej sviežosti a radosti ducha i ľudskej dobroprajnosti.
Franciscus

V stredu 22. januára o 20:10 prinesie katolícka televízia LUX exkluzívny príhovor jubilanta.

Text prevzatý z internetovej stránky Vatikánskeho rozhlasu